Ngày: 19/02/2018
  • :
  • :

H.Thống: 15 519
1h:
12 096
2h:
11 773
3h:
11 742
4h:
11 979
5h:
12 392
6h:
13 231
7h:
14 557
8h:
15 115
9h:
14 247
10h:
15 390
11h:
14 785
12h:
13 956
13h:
14 452
14h:
14 626
15h:
15 064
16h:
15 519
17h:
17 406
18h:
21 078
19h:
20 000
M.Bắc: 7 158  
1h:
5 062  
2h:
4 930  
3h:
5 079  
4h:
5 209  
5h:
5 429  
6h:
6 122  
7h:
7 257  
8h:
7 706  
9h:
7 162  
10h:
7 354  
11h:
7 057  
12h:
6 327  
13h:
6 751  
14h:
6 624  
15h:
6 814  
16h:
7 159  
17h:
8 785  
18h:
11 565
19h:
10 498
M.Trung: 1 554  
1h:
1 107  
2h:
1 044  
3h:
1 009  
4h:
1 094  
5h:
1 207  
6h:
1 258  
7h:
1 432  
8h:
1 472  
9h:
1 451  
10h:
1 799  
11h:
1 736  
12h:
1 327  
13h:
1 273  
14h:
1 393  
15h:
1 425  
16h:
1 554  
17h:
1 856  
18h:
2 234  
19h:
1 840  
M.Nam: 6 806  
1h:
5 927  
2h:
5 798  
3h:
5 654  
4h:
5 675  
5h:
5 757  
6h:
5 851  
7h:
5 867  
8h:
5 937  
9h:
5 635  
10h:
6 238  
11h:
5 992  
12h:
6 302  
13h:
6 428  
14h:
6 609  
15h:
6 825  
16h:
6 806  
17h:
6 765  
18h:
7 279  
19h:
7 662  

M.Bắc:
M.Trung:
M.Nam:

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150