Ngày: 24/03/2018
  • :
  • :

H.Thống: 23 145
1h:
21 023
2h:
20 676
3h:
20 568
4h:
20 514
5h:
20 407
6h:
21 605
7h:
23 145
8h:
25 857
9h:
26 849
10h:
27 472
M.Bắc: 10 624
1h:
8 878  
2h:
8 937  
3h:
8 909  
4h:
8 972  
5h:
8 791  
6h:
9 537  
7h:
10 624
8h:
11 208
9h:
11 387
10h:
11 433
M.Trung: 1 876  
1h:
1 185  
2h:
1 444  
3h:
1 420  
4h:
1 403  
5h:
1 426  
6h:
1 708  
7h:
1 876  
8h:
1 958  
9h:
2 217  
10h:
2 851  
M.Nam: 10 645
1h:
10 960
2h:
10 295
3h:
10 239
4h:
10 140
5h:
10 190
6h:
10 360
7h:
10 645
8h:
12 691
9h:
13 246
10h:
13 187

M.Bắc:
M.Trung:
M.Nam:

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150