Ngày: 20/01/2018
  • :
  • :

H.Thống: 19 524
1h:
19 987
2h:
19 762
3h:
19 524
4h:
19 574
5h:
20 292
6h:
21 415
M.Bắc: 8 448  
1h:
8 535  
2h:
8 631  
3h:
8 448  
4h:
8 473  
5h:
8 837  
6h:
9 657  
M.Trung: 1 468  
1h:
1 524  
2h:
1 403  
3h:
1 468  
4h:
1 492  
5h:
1 654  
6h:
1 794  
M.Nam: 9 608  
1h:
9 928  
2h:
9 728  
3h:
9 608  
4h:
9 610  
5h:
9 801  
6h:
9 964  

M.Bắc:
M.Trung:
M.Nam:

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150