Ưu tiên khai thác các nhà máy thủy điện đang có mực nước cao
Hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ thị trường điện
LỄ HÒA ĐỒNG BỘ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ MỞ RỘNG VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150