Ngày: 21/11/2017
  • :
  • :

H.Thống: 25 226
1h:
19 187
2h:
18 817
3h:
18 773
4h:
18 672
5h:
19 098
6h:
20 359
7h:
21 180
8h:
24 552
9h:
25 226
10h:
26 425
11h:
26 258
12h:
24 290
M.Bắc: 10 684
1h:
7 310  
2h:
7 244  
3h:
7 247  
4h:
7 224  
5h:
7 679  
6h:
8 275  
7h:
9 137  
8h:
9 920  
9h:
10 684
10h:
11 022
11h:
11 193
12h:
9 987  
M.Trung: 1 985  
1h:
2 073  
2h:
1 997  
3h:
2 002  
4h:
1 973  
5h:
1 976  
6h:
2 784  
7h:
2 056  
8h:
2 799  
9h:
1 985  
10h:
2 558  
11h:
2 699  
12h:
2 803  
M.Nam: 12 557
1h:
9 805  
2h:
9 576  
3h:
9 524  
4h:
9 475  
5h:
9 443  
6h:
9 299  
7h:
9 987  
8h:
11 834
9h:
12 557
10h:
12 845
11h:
12 366
12h:
11 500

M.Bắc:
M.Trung:
M.Nam:

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Thông báo thời gian phát sóng phim tài liệu "Thắp sáng những miền xa"
Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành trở lại từ 1/11/2017
Nhiệt điện Thái Bình sẵn sàng cho việc phát điện thương mại

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150