Ngày: 18/12/2017
  • :
  • :

H.Thống: 16 286
1h:
16 715
2h:
16 286
3h:
16 362
4h:
16 504
5h:
17 264
M.Bắc: 7 486  
1h:
7 628  
2h:
7 486  
3h:
7 237  
4h:
7 186  
5h:
7 367  
M.Trung: 990     
1h:
1 248  
2h:
990     
3h:
1 262  
4h:
1 305  
5h:
1 412  
M.Nam: 7 810  
1h:
7 839  
2h:
7 810  
3h:
7 864  
4h:
8 013  
5h:
8 485  

M.Bắc:
M.Trung:
M.Nam:

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Thông báo thời gian phát sóng phim tài liệu "Thắp sáng những miền xa"
Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành trở lại từ 1/11/2017
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150