TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Thông báo chung

22/11/2017
Thông báo về việc kiểm tra cấp CNVH đợt tháng 12/2017.
14/11/2017
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (LÔ 1)
06/10/2017
Ngày 6/10/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực:

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150