TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Thông báo chung

10/07/2020

 Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng lao động năm 2020

25/06/2020
Thực hiện việc tiết kiệm điện tại tòa nhà EVN
17/05/2020
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2020

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150