TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Thông báo chung

21/11/2018
TB kiểm tra cấp CNVH đợt định kỳ tháng 12/2018

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150