TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Thông báo chung

19/09/2020
kế hoạch công tác lưới điện năm 2021 của 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
19/09/2020
kế hoạch công tác lưới điện năm 2021 của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
19/09/2020
kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa NMĐvà 
TBA khách hàng năm2021
11/09/2020

THÔNG BÁO :Về việc tuyển dụng lao động năm 2020

30/07/2020
Chỉ đạo chống dịch Covid-19 theo VB 5008/EVN- TCNS
25/06/2020
Thực hiện việc tiết kiệm điện tại tòa nhà EVN

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150