TRANG CHỦ > THÔNG BÁO > Tuyển dụng

28/08/2018
Thông báo về việc tuyển lao động 2018

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150