Ngày: 23/01/2020
  • :
  • :

H.Thống: 17 812
1h:
16 475
2h:
15 949
3h:
15 769
4h:
15 770
5h:
15 960
6h:
16 610
7h:
17 605
8h:
17 812
9h:
18 173
10h:
17 904
11h:
18 135
M.Bắc: 8 235  
1h:
7 172  
2h:
6 719  
3h:
6 651  
4h:
6 717  
5h:
7 056  
6h:
7 559  
7h:
8 331  
8h:
8 235  
9h:
8 120  
10h:
8 402  
11h:
8 549  
M.Trung: 1 960  
1h:
1 083  
2h:
1 291  
3h:
1 300  
4h:
1 323  
5h:
1 335  
6h:
1 667  
7h:
1 819  
8h:
1 960  
9h:
2 237  
10h:
2 197  
11h:
2 095  
M.Nam: 7 618  
1h:
8 221  
2h:
7 939  
3h:
7 819  
4h:
7 730  
5h:
7 569  
6h:
7 384  
7h:
7 455  
8h:
7 618  
9h:
7 816  
10h:
7 305  
11h:
7 491  

M.Bắc: 900.0  
1h:
996.1  
2h:
970.0  
3h:
929.0  
4h:
943.2  
5h:
900.0  
6h:
1 321.1
7h:
1 006.3
8h:
900.0  
9h:
892.0  
10h:
660.0  
11h:
519.0  
M.Trung: 859.3  
1h:
996.9  
2h:
985.9  
3h:
941.1  
4h:
953.5  
5h:
893.9  
6h:
1 320.0
7h:
977.3  
8h:
859.3  
9h:
857.3  
10h:
647.6  
11h:
505.1  
M.Nam: 805.4  
1h:
966.3  
2h:
961.5  
3h:
914.0  
4h:
924.2  
5h:
859.3  
6h:
1 266.3
7h:
937.5  
8h:
805.4  
9h:
805.3  
10h:
635.5  
11h:
495.7  

: Tăng : Không thay đổi : Giảm
Cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ: Mực nước cao nhất tại Hà Nội đạt 2,28 mét
EVNGENCO3: Ưu thế lớn trong thị trường điện cạnh tranh
Dự án Thuỷ điện Đa Nhim mở rộng: Phấn đấu về đích đúng hẹn

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150