trang chủ > Tin tức & sự kiện

Ngày cập nhật: 15/10/2018
Ngày 10/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVN cho ông Nguyễn Xuân Nam – Kế toán trưởng EVN.
Ngày cập nhật: 15/10/2018
Ngày 10/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc EVN cho ông Nguyễn Xuân Nam – Kế toán trưởng EVN.
Ngày cập nhật: 15/10/2018
Khối doanh nghiệp dịch vụ điện khi đi vào hoạt động sẽ làm cho thị trường điện thêm phần “xôm tụ”. Ngành này vì thế sẽ thêm nguồn thu, còn khách hàng thì có nhiều sự lựa chọn…
Ngày cập nhật: 05/10/2018
Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ động triển khai các nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Ngày cập nhật: 20/09/2018

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, ngày 11/09 Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (A1) đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức  định kỳ huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016, cho các CBCNV trong Trung tâm thuộc đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Ngày cập nhật: 18/09/2018
Đây là thông tin được đưa tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3), ngày 17/9, tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau Đại hội, EVNGENCO 3 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước.
12345...

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150