trang chủ > VHDN

Ngày cập nhật: 11/12/2018
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả Cuộc thi Clip thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm "Điều tuyệt vời".
Ngày cập nhật: 28/11/2018

Giữ chân người tài là một khâu trong chuỗi quản trị nguồn nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp (DN). Nói một cách cụ thể, giữ chân người tài là việc ứng xử, đãi ngộ sao cho người tài phát huy hết năng lực của mình, cống hiến hiệu quả và lâu dài cho tổ chức, DN.

Ngày cập nhật: 28/11/2018
Hành vi nói xấu sau lưng luôn bị xã hội phê phán vì dễ tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp (DN).
Ngày cập nhật: 28/11/2018
Tác phong là cách thức, phong cách công tác, sinh hoạt có tính ổn định, có nét riêng của con người và tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của họ. Nó là biểu hiện của thái độ và lối ứng xử của con người, gắn liền với phạm trù đạo đức. Tác phong công nghiệp được hiểu là phong cách, lối làm việc và sinh hoạt phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, còn gọi là tác phong chuyên nghiệp.
Ngày cập nhật: 25/09/2018

     Văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Ngày cập nhật: 09/07/2018

Trong những năm gần đây, khái niệm Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) được đề cập đến nhiều. Có nhiều cách định nghĩa về VHDN tuy nhiên, mọi định nghĩa đều có nét chung coi VHDN là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên, tạo nên sự khác biệt giữa các doanh  nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.

123

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150