trang chủ > Thông báo

Ngày cập nhật: 03/07/2019
Gia hạn thời gian đăng ký nhận hồ sơ tuyển dụng lao động 2019
Ngày cập nhật: 12/06/2019
Thông báo gia hạn tuyển dụng lao động năm 2019
Ngày cập nhật: 17/05/2019
Thông báo về việc kiểm tra cấp CNVH đợt tháng 6/2019

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150