trang chủ > Thông báo

Ngày cập nhật: 07/11/2019
Thông báo kiểm tra cấp CNVH đợt định kỳ tháng 12/2019
Ngày cập nhật: 11/10/2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Ngày cập nhật: 10/10/2019
Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150