trang chủ > Thông báo

Ngày cập nhật: 22/11/2017
Thông báo về việc kiểm tra cấp CNVH đợt tháng 12/2017.
Ngày cập nhật: 14/11/2017
KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (LÔ 1)
Ngày cập nhật: 06/10/2017
Ngày 6/10/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực:

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150