trang chủ > Thông báo

Ngày cập nhật: 13/02/2018
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện năm 2018 ( bổ sung )
Ngày cập nhật: 17/01/2018
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện năm 2018
Ngày cập nhật: 14/12/2017
Thông báo về việc Đăng ký kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa lưới điện, kế hoạch phát công suất Nhà máy Điện 2018

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150