Số/ ký hiệu
Số: 17 / QĐ- ĐTĐL
Tên văn bản
Quy trình lập kế hoạch thị trường điện năm tới, tháng tới tuần tới
Ngày ban hành
30/03/2012
Đơn vị ban hành
Cục Điều tiết Điện lực
Loại văn bản
Người ký
Đặng Huy Cường
Trích yếu
Quy trình lập kế hoạch thị trường điện năm tới, tháng tới tuần tới
Từ khóa
Quy trình lập kế hoạch thị trường điện năm tới, tháng tới tuần tới

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 55/ QĐ- ĐTĐL
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:46:51 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:45:39 SA
Loại văn bản: Quyết Định
Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số: 1275/QĐ-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 9:23:07 SA
Loại văn bản: QĐ
12345

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150