Số/ ký hiệu
ĐĐQG-QT-2018
Tên văn bản
Đấu nối, vận hành các NMĐ mặt trời, điện gió trong HTĐ quốc gia
Ngày ban hành
21/03/2018
Đơn vị ban hành
EVNNLDC
Loại văn bản
Căn cứ pháp lý & hướng dẫn trình tự các bước cần thực hiện
Người ký
Trích yếu
Nhà máy năng lượng tái tạo
Từ khóa
NLTT, Năng lượng tái tạo

Các văn bản khác

Số văn bản: QCVN :....2015/ BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 4:04:28 CH
Loại văn bản: Quy chuẩn
Số văn bản: Số:44/2014/TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:40:22 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 40/2014/TT-BCN
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:32:18 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: Số:28/2014/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:53:37 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
12

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150