Số/ ký hiệu
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chứ
Tên văn bản
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Ngày ban hành
11/10/2019
Đơn vị ban hành
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Loại văn bản
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Người ký
Trích yếu
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Từ khóa
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS

Các văn bản khác

Số văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành
Ngày cập nhật: 10/10/2019 3:07:57 CH
Loại văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150