Số/ ký hiệu
40/2014/TT-BCN
Tên văn bản
Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Ngày ban hành
05/11/2014
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Cao Quốc Hưng
Trích yếu
Chương 1: Các khái niệm, phạm vi áp dụng
Chương 2: Phân cấp điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 3: Nhiệm vụ của các đơn vị tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 4 : Quy định trong công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 5: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện Quốc gia
Chương 6: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện Quốc gia
Chương 7: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ Hệ thống điện miền
Chương 8: Kỹ sư điều hành Hệ thống điện miền
Chương 9: Nhiệm vụ của các bộ phận trực tiếp tham gia công tác điều độ lưới điện phân phối
Chương 10: Điều độ viên lưới điện phân phối
Từ khóa
Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150