Số/ ký hiệu
14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Tên văn bản
Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia
Ngày ban hành
02/05/2013
Đơn vị ban hành
Cục Điều tiết điện lực
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Cục trưởng: Đặng Huy Cường
Trích yếu
Từ khóa
File văn bản (Download)
14

Các văn bản khác

Số văn bản: 40/2014/TT-BCN
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:32:18 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 08/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 22/03/2013 2:58:08 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 07/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:34:49 SA
Loại văn bản: Quy trình

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150