Số/ ký hiệu
Số:44/2014/TT-BCT
Tên văn bản
Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc Gia
Ngày ban hành
28/11/2014
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Thông tư
Người ký
Cao Quốc Hưng
Trích yếu
Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc Gia
Từ khóa
Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện Quốc Gia

Các văn bản khác

Số văn bản: 40/2014/TT-BCN
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:32:18 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 08/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 22/03/2013 2:58:08 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 07/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:34:49 SA
Loại văn bản: Quy trình

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150