Số/ ký hiệu
Số:28/2014/TT/BCT
Tên văn bản
Quy trình sử lý sự cố trong hệ thống điện Quốc gia
Ngày ban hành
15/09/2014
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Quy trình
Người ký
Cao Quốc Hưng
Trích yếu
Quy trình sử lý sự cố trong hệ thống điện Quốc gia
Từ khóa
Quy trình sử lý sự cố trong hệ thống điện Quốc gia

Các văn bản khác

Số văn bản: Số:44/2014/TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:40:22 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 40/2014/TT-BCN
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:32:18 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 08/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 22/03/2013 2:58:08 CH
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 07/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:34:49 SA
Loại văn bản: Quy trình

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150