Số/ ký hiệu
QCVN :....2015/ BCT
Tên văn bản
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện
Ngày ban hành
20/09/2015
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Quy chuẩn
Người ký
Trích yếu
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện
Từ khóa
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện

Các văn bản khác

Số văn bản: Số:44/2014/TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:40:22 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 40/2014/TT-BCN
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:32:18 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: Số:28/2014/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:53:37 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: 08/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 22/03/2013 2:58:08 CH
Loại văn bản: Quy trình
12

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150