Số/ ký hiệu
Số: 51/2015/ TT-BCT
Tên văn bản
Sửa đổi bổ xung thông tư số:30/2014/TT-BCT
Ngày ban hành
29/12/2015
Đơn vị ban hành
Bộ Công Thương
Loại văn bản
Người ký
Đỗ Hữu Hào
Trích yếu
Sửa đổi bổ xung thông tư số:30/2014/TT-BCT
Từ khóa
Sửa đổi bổ xung thông tư số:30/2014/TT-BCT

Các văn bản khác

Số văn bản: Số;39/2015/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:51:09 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số:27/2013/TT- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:52:08 SA
Loại văn bản: Thông tư

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150