Số/ ký hiệu
Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Tên văn bản
Thực hiện điều chỉnh sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện
Ngày ban hành
08/08/2017
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Quyết Định
Người ký
Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu
Thực hiện điều chỉnh sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện
Từ khóa
Thực hiện điều chỉnh sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số;39/2015/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:51:09 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số:27/2013/TT- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:52:08 SA
Loại văn bản: Thông tư

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150