Số/ ký hiệu
Số: 55/ QĐ- ĐTĐL
Tên văn bản
Ban hành Quyết định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành Hệ thống SCADA
Ngày ban hành
22/08/2017
Đơn vị ban hành
Cục Điều tiết Điện lực
Loại văn bản
Quyết định
Người ký
Nguyễn Anh Tuấn
Trích yếu
Ban hành Quyết định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành Hệ thống SCADA
Từ khóa
Ban hành Quyết định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành Hệ thống SCADA

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:45:39 SA
Loại văn bản: Quyết Định
Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số;39/2015/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:51:09 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số:27/2013/TT- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:52:08 SA
Loại văn bản: Thông tư

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150