Số/ ký hiệu
Số: 1275/QĐ-BCT
Tên văn bản
Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường buôn bán điện cạnh tranh thí điểm 2016
Ngày ban hành
23/11/2015
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
Người ký
Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường buôn bán điện cạnh tranh thí điểm 2016
Từ khóa
Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường buôn bán điện cạnh tranh thí điểm 2016

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 55/ QĐ- ĐTĐL
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:46:51 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:45:39 SA
Loại văn bản: Quyết Định
Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số;39/2015/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:51:09 SA
Loại văn bản: Thông tư
123

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150