Số/ ký hiệu
Số: 40/2010/TT- BCT
Tên văn bản
Quy định về trình tự. thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện
Ngày ban hành
10/12/2010
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
TT
Người ký
Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu
Quy định về trình tự. thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện
Từ khóa
Quy định về trình tự. thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 55/ QĐ- ĐTĐL
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:46:51 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:45:39 SA
Loại văn bản: Quyết Định
Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số: 1275/QĐ-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 9:23:07 SA
Loại văn bản: QĐ
1234

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150