Số/ ký hiệu
Số: 10/2015/TT-BCT
Tên văn bản
Quy định về trình tự, thủ tục cấp , thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Ngày ban hành
29/05/2015
Đơn vị ban hành
Bộ Công thương
Loại văn bản
TT
Người ký
Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu
Quy định về trình tự, thủ tục cấp , thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Từ khóa
Quy định về trình tự, thủ tục cấp , thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Các văn bản khác

Số văn bản: Số: 55/ QĐ- ĐTĐL
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:46:51 SA
Loại văn bản: Quyết định
Số văn bản: Số: 3070/ 2017/ QĐ- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:45:39 SA
Loại văn bản: Quyết Định
Số văn bản: Số: 02/2017/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:57 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: Số: 51/2015/ TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:44:12 SA
Loại văn bản:
Số văn bản: Số: 1275/QĐ-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 9:23:07 SA
Loại văn bản: QĐ
12345

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150