Tháng 10, điện thương phẩm khu vực miền Bắc tăng cao, miền Nam giảm

Ngày cập nhật: 03/11/2016
Điện thương phẩm tháng 10 năm 2016 toàn Tập đoàn đạt 13,7 tỷ kWh, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) là hai đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng cao nhất, lần lượt đạt các mức 16,48% và 10,15%. Đây cũng là hai đơn vị duy nhất có mức tăng đạt trên 10%. Nguyên nhân là do phụ tải điện cấp cho công nghiệp tại hai tổng công ty này tăng mạnh trong tháng 10.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) lại là các đơn vị có mức tăng thấp nhất. Riêng EVNHCMC chỉ đạt mức tăng điện thương phẩm 4,84%. Nguyên nhân là do khu vực miền Nam đang trong mùa mưa, do đó, nhu cầu điện cho quản lý, tiêu dùng giảm mạnh.

Còn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt mức tăng điện thương phẩm 8,94% trong tháng 10. Đây là mức tăng trung bình so với các tổng công ty điện lực.

Tính toàn Tập đoàn, lũy kế 10 tháng, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 132,55 tỷ kWh, tăng 11,34% so cùng kỳ 2015 và đạt 83,31% so với kế hoạch năm 2016, trong đó điện thương phẩm nội địa ước đạt 131,527 tỷ kWh, tăng 11,42%.

Tháng 11, dự kiến, bình quân sản lượng hệ thống ở mức 516 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất đạt khoảng 28.720 MW. EVN sẽ huy động hợp lý các nguồn điện, đảm bảo cung ứng đủ điện với chất lượng tốt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

 


  •  01/11/2016 04:03
  •  
  •  M.Hạnh
  •  

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150