Điện thương phẩm toàn quốc tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016

Ngày cập nhật: 04/10/2017
Tính đến hết quý III/2017, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc ước đạt 129,6 tỷ kWh, tăng trưởng 9,07% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 128,56 tỷ kWh, tăng trưởng 9,31%.

Miền Bắc là khu vực tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất cả nước, đạt 10,69%, do nhu cầu điện cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh. Còn miền Trung và miền Nam, tỉ lệ này lần lượt là 8,01% và 8,14%.

Cùng với việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút, giảm 43% so cùng kỳ năm trước.

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,64 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,56 lần/khách hàng, cả 2 chỉ số này đều giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

 


 •  03/10/2017 04:19
 •  
 •  Thùy Dương
 •  
Miền Bắc là khu vực tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất cả nước, đạt 10,69%, do nhu cầu điện cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh. Còn miền Trung và miền Nam, tỉ lệ này lần lượt là 8,01% và 8,14%.

Cùng với việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút, giảm 43% so cùng kỳ năm trước.

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,64 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,56 lần/khách hàng, cả 2 chỉ số này đều giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

 


 •  03/10/2017 04:19
 •  
 •  Thùy Dương
 •  

 

Miền Bắc là khu vực tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất cả nước, đạt 10,69%, do nhu cầu điện cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh. Còn miền Trung và miền Nam, tỉ lệ này lần lượt là 8,01% và 8,14%.

Cùng với việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút, giảm 43% so cùng kỳ năm trước.

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,64 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,56 lần/khách hàng, cả 2 chỉ số này đều giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

 


 •  03/10/2017 04:19
 •  
 •  Thùy Dương
 •  

 

Miền Bắc là khu vực tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất cả nước, đạt 10,69%, do nhu cầu điện cấp cho các khu công nghiệp tăng mạnh. Còn miền Trung và miền Nam, tỉ lệ này lần lượt là 8,01% và 8,14%.

Cùng với việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể, trong 8 tháng, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 624 phút, giảm 43% so cùng kỳ năm trước.

Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,64 lần/khách hàng, tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,56 lần/khách hàng, cả 2 chỉ số này đều giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

 


 •  03/10/2017 04:19
 •  
 •  Thùy Dương
 •  

 

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150