Kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 26/03/2019
Kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150