Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy

Ngày cập nhật: 06/12/2017
Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Đảng ủy Công ty năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của đảng ủy các cấp; thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của các bộ ngành và EVN. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất do EVN giao, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật của Công ty đều đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công ty sẽ sản xuất đạt sản lượng điện kế hoạch EVN giao năm 2017 (5,097 tỷ kWh); trong đó, tính đến hết tháng 11/2017 đã đạt 94,17% so với kế hoạch giao.

Ngoài ra, các chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả vận hành, công tác đấu thầu, quyết toán cũng được Đảng ủy Công ty lãnh đạo thực hiện tốt, bám sát chỉ tiêu EVN giao.

Về lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy, các cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; thường xuyên giám sát, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện xấu về tư tưởng trái với quan điểm, đường lối của Đảng để kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ có hướng chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Hàng tháng, Đảng ủy Công ty đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, đồng thời tích cực tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, ông Đoàn Tiến Cường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế nhất định của Đảng ủy Công ty và nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cũng như đề ra những biện pháp cụ thể, khả thi để khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đánh giá cao Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy EVN giao, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy từ Đảng ủy Công ty đến các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty cần tập trung khắc phục các điểm còn hạn chế, trong đó cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, kết nạp các đảng viên mới đáp ứng được số lượng và chất lượng đảng viên.

 

 


  •  04/12/2017 08:10
  •  
  •  Minh Ngọc
  •  

 

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150