QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA

Ngày cập nhật: 27/11/2019
I.Ứng xử EVNNLDC đối với các đơn vị trực thuộc

- EVNNLDC xây dựng và giải quyết môi quan hệ với các đơn vị thành viên theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNLDC, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên, đảm bảo công bằng và hài hòa lợi ích của EVNNLDC và lợi ích của các đơn vị thành viên.

-  Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn mực, rõ ràng, thống nhất, khoa học, phù hợp với thực tiễn các đơn vị, phục vụ tốt công tác quản lý và điều hành trong EVNNLDC

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của EVN, EVNNLDC, kịp thời phát hiện và nhắc nhở sửa chữa các sai sót trong hoạt động của các đơn vị.

- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng và công bằng.

- Tôn trọng, bảo vệ uy tín và lợi ích của EVNNLDC và các đơn vị thành viên. Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị hoạt động hiệu quả, phát huy hết khả năng chuyên môn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo hài hòa giữa sản xuất kinh doanh của đơn vị và lợi ích của cộng đồng.

II. ỨNG XỬ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

  1. Quan hệ đồng nghiệp với đồng nghiệp

- Cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và dân chủ khi giải quyết công việc, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

- Thái độ giao tiếp, làm việc chuyên nghiệp, lịch sự và hợp tác, luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn đấu tranh với mọi thói hư tật xấu trong EVNNLDC.

- Chân thành, thẳng thắn khi góp ý với đồng nghiệp, không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp, của lãnh đạo các cấp trong EVNNLDC.

- Thường xuyên trao đổi công việc để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết về kiến thức chuyên môn chung.

- Chủ động phối hợp, hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; báo cáo trực tiếp với cán bộ cấp trên đã giao việc để cấp trên quyết định khi bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

- Không né tránh, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp; không vì sợ trách nhiệm mà gây khó khăn cho đồng nghiệp; không ghen ghét đố kỵ , lôi kéo phe nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện lối sống văn minh nơi công sở. Cán bộ nhân viên luôn cởi mở, thân thiện với đồng nghiệp. Nhân viên lễ tân, bảo vệ luôn thể hiện tác phong chuyên nghiệp, thái độ trọng thị trong tiếp đón, chào hỏi mọi người khi ra vào cơ quan.

- Giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

2. Quan hệ cấp trên với cấp dưới

- Tôn trọng và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển và có cơ hội thăng tiến. Tuyển chọn công tâm, khách quan, dùng người đúng việc, đúng vị trí.

- Gương mẫu, luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin, sẵn sàng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

- Phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, đúng chuyên môn và năng lực của từng nhân viên trong đơn vị, tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý khi giao nhiệm vụ.

- Lắng nghe và tiếp thu các đề xuất và ý kiến phản hồi hợp lý của cấp dưới, góp ý chân thành, khen, chê, cổ vũ, động viên, nhân viên đúng lúc, đúng chỗ.

- Nắm bắt kịp thời tâm lý của nhân để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị.

- Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình; tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến của nhân viên thuộc đơn vị quản lý.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới. Đánh giá thi đua, khen thưởng và kỷ luật nhân viên cấp dưới công tâm, trung thực, công bằng, không lồng động cơ cá nhân, không có thái độ và hành vi trù dập nhân viên.

- Cấp trên cần có tầm lòng bao dung, độ lượng, thân ái, yêu thương cấp dưới, bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên thuộc quyền.

3. Quan hệ cấp dưới với cấp trên

- Giữ thái độ, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với lãnh đạo.

- Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Trung thực, thẳng thắn trong mọi báo cáo, đề xuất với cấp trên.

- Khuyến khích tranh luận, thảo luận đưa các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

- Giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của cấp trên.

4. Quan hệ với khách hàng, đối tác

- Giao tiếp với khách hàng, đối tác lịch sự, nhiệt tình, thân thiện, thể hiện sự chuyên nghiệp, luôn lắng nghe và phục vụ khách hàng, đối tác với thái độ tôn trọng, tận tâm.

- Giải quyết đúng hẹn, đúng nội dung, đầy đủ, rõ ràng những vấn đề mà khách hàng, đối tác yêu cầu trên cơ sở các quy định của Nhà nước, của EVN, EVNNLDC.

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác lâu dài và cùng phát triển.

5. Quan hệ cộng đồng

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Giao tiếp, ứng xử nơi công cộng văn minh lịch sự, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Kính trọng, lễ phép với người già, người lớn tuổi, cư xử đúng mực, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn, khó khăn.

- Mọi hoạt động của EVNNLDC đều hướng tới lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, không vụ lợi cá nhân, phát triển cục bộ.

- Tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động xã hội tự nguyện của cán bộ nhân viên như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện và bảo vệ môi trường.

III. CÁC NGHI THỨC ỨNG XỬ

  1. Nghi thức sử dụng danh thiếp

- Danh thiếp được trao cho khách, đối tác khi gặp làm việc, giao dịch. Chỉ sử dụng danh thiếp mới, được tin theo mẫu thống nhất của trung tâm.

- Người trự giới thiệu sẽ đưa danh thiếp trước. Người được giới thiệu đưa danh thiếp sau khi đã nhận được danh thiếp của người tự giới thiệu.

- Trao danh thiếp cho người có chức vụ, vị trí cao nhất hoặc người gần nhất nếu có nhiều người hoặc bắt đầu trao cho người đứng đầu của các nhóm trên hoặc người ở gần mình nhất nếu có nhiều nhóm.

2. Nghi thức giới thiệu

- Giới thiệu họ và tên cùng chức vụ, vị trí công tác, ưu tiên giới thiệu người có chức vụ, vị trí cao đến người có chức vụ, vị trí thấp.

- Khi tự giới thiệu với đối tác, giới thiệu ngắn gọn về họ và tên, bộ phận làm việc tại Trung tâm. Thái đọ khi giới thiệu cần lịch sự, khiêm nhường.

- Trước các cuộc họp với đối tác, người chủ trì cuộc họp thực hiện nghi thức giới thiệu thành phần bên chủ trì, sau đó đề nghị bên đối tác tự giới thiệu thành phần tham gia cuộc họp.

3. Nghi thức hội họp

- Đơn vị chủ trì phối hợp với văn phòng tổ chức, trang trí phòng họp trang trọng, bố trí người đón tiếp đại biểu chu đáo, lịch sự.

- Lãnh đạo của Trung tâm và đối tác, các vị trí tiếp theo của cán bộ Trung tâm và đối tác ngồi theo vụ trí do bộ phận lễ tân bố trí, Các đối tác ngồi dối diện với đoàn cán bộ Trung tâm.

- Cán bộ nhân viên tham dự cuộc họp phải có mặt trước giờ khai mạc, tuân thủ chương trình nghị sự và sự điều hành của người chủ trì, đơn vị tổ chức; không làm việc riêng trong phòng họp như nói chuyện, đọc sách báo, chơi trò chơi…

- Cán bộ nhân viên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trong phòng họp. Tôn trọng ý kiến người khác, không thể hiện thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng trong khi họp; chú ý lắng nghe và tránh ngắt lời người khác trước khi trình bày ý kiến riêng của mình.

- Đặt điện thoại di động ở chế độ im lặng, không thực hiện nghe và gọi điện thoại trong phòng họp.

- Giữ trật tự, tập trung theo dõi, không bỏ về giữa chừng (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp), không ra vào, đi lại tùy tiện, nói chuyện riêng trong phòng họp.

4. Nghi thức tổ chức tiệc chiêu đãi.

- Xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết cho buổi tiệc, bao gồm: mức độ và hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, người làm chủ tiệc, thành phần, số lượng khách tham gia, thực đơn, trang phục.

- Lựa chọn địa điểm có không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng và đảm bảo sự yên tĩnh để thực khách có thể trò chuyện.

- Bộ phận chủ trì phải đến trước và về sau để đón, bố trí chỗ ngồi và tiễn khách. Cán bộ nhân viên là thành phần tham dự buổi tiệc có mặt tại buổi tiệc đúng giờ.

- Dành quyền lựa chọn thực đơn cho khách, lưu ý những khác biệt về tôn giáo, phong tục và sở thích ẩm thực của khách trong lựa chọn món ăn.

- Trang phục dự tiệc trang trọng, lịch sự, hành vi giao tiếp cởi mở, thân thiện, văn minh và lịch sự.

IV. CÁC QUY ƯỚC

  1. Giao tiếp qua điện thoại

- Người gọi điện thoại cần có lời chào, xưng tên, chức danh hoặc bộ phận làm việc và đề nghị được gặp người cần gặp.

- Người trả lời điện thoại cần xưng danh, trả lời rõ ràng, cụ thể từng nội dung theo yêu cầu của người gọi; nếu người gọi cần gặp người khác hoặc nội dung không thuộc trách nhiệm của mình thì chuyển điện thoại hoặc hướng dẫn người gọi điện liên hệ đến đúng người hoặc địa chỉ cần gặp.

- Trao đổi nội dung ngắn gọn, cụ thể và đầy đủ thông tin, tác phong nói chuyện từ tốn, âm lượng vừa phải, rõ ràng.

- Người nghe phải có lời cảm ơn, lời chào trước khi kết thúc cuộc đàm thoại.

2. Ứng xử trên xe ô tô

- Vị trí quan trọng nhất ở hàng ghế thứ hai phía tay phải của lái xe, vị trí quan trọng thứ 2 ở phá tay trái của vị trí thứ nhất.

- Người có chức vụ cao nhất ngồi ở vị trí quan trọng nhất hoặc vị trí khác do người đó quyết định.

- Trường hợp có lãnh đạo hai bên đi cùng xe: lãnh đạo bên khách ngồi vị trí quan trọng thứ nhất, lãnh đạo bên chủ nhà ngồi ở vị trí quan trọng thứ hai.

- Trường hợp trên xe không có lãnh đạo đi cùng, chỗ ngồi trên xe được bố trí theo thứ tự ưu tiên là người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ.

- Lái xe luôn giữ thái độ đúng mực với cán bộ nhân viên đi trên xe, mở cửa và đóng cửa khi có người lên xuống xe.

3. Bộ phận bảo vệ, lễ tân

- Nhân viên bảo vệ, lễ tân giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự với mọi người trong cơ quan cũng như với khách đến cơ quan.

- Nhân viên bảo vệ chào hỏi mọi người ra vào khi bắt đầu và kết thúc ngày làm việc, trực tiếp mở cửa (cổng) ra vào cơ quan khi có khách đến làm việc.

- Nhân viên lễ tân vui vẻ, hòa nhã với khách đến làm việc.

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150