TRANG CHỦ > Giới thiệu

Lịch sử phát triển

      Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số: 351 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 09 tháng 10 năm 1997 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Tiền thân của Trung tâm là phòng Điều độ thuộc Công ty Điện lực I.
     Khi mới thành lập, Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc trực thuộc Công ty Điện lực I. Từ ngày 01/04/1999, theo Quyết định số: 82/1998/QĐ-BCN ngày 28/12/1998 của Bộ Công nghiệp và công văn số: 1166/EVN-TCCB-LĐ ngày 16/03/1999 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc được tách khỏi Công ty Điện lực I để sát nhập và trực thuộc Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150