TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng CNTT&SCADA

1.         Chức năng:

Xây dựng, quản lý vận hành các hệ thống: giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu hệ thống điện (SCADA/EMS); hệ thống viễn thông; hệ thống mạng LAN/WAN và các thiết bị văn phòng; hệ thống thiết bị PCCC; nguồn tự dùng, UPS.

Đào tạo chức danh (điều độ viên, trưởng ca, trưởng kíp...) của các đơn vị thuộc quyền điều khiển và các đơn vị ngoài thuộc hệ thống điện miền Bắc.

2.         Nhiệm vụ:

2.1 Quản lý vận hành, kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thay thế, nâng cấp: Hệ thống máy tính chủ trung tâm SCADA/EMS, các thiết bị đầu cuối (RTU), thiết bị mạng SCADA/EMS.

2.2 Cập nhật cơ sở dữ liệu, hiển thị sơ đồ HTĐ miền Bắc. Theo dõi vận hành, xử lý sai số dữ liệu hệ thống.

2.3 Cập nhật, theo dõi và xử lý lỗi hệ thống SCADA/EMS phục vụ điều độ vận hành hệ thống điện miền Bắc.

2.4 Lắp đặt bổ sung và kết nối mở rộng hệ thống RTU theo sự phát triển của HTĐ miền Bắc.

2.5 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thu thập số liệu đo đếm phục vụ công tác điều hành giao dịch thị trường điện.

2.6 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phát triển, mở rộng hệ thống phần cứng và phầm mềm của các hệ thống thuộc chức năng của phòng CNTT & SCADA.

2.7 Quản lý vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phát triển, mở rộng  mạng LAN/WAN, Internet, hệ thống Email.

2.8 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp, phát triển, mở rộng hệ thống đo lưu trữ tần số và giám sát hòa đồng bộ.

2.9 Quản lý vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố các chương trình phần mềm phục vụ quản trị doanh nghiệp.

2.10 Thực hiện theo dõi vận hành theo phân công, phân cấp quản lý kỹ thuật của EVNNLDC: Mạng viễn thông đường trục của EVNNLDC; mạng kênh SCADA; mạng kênh nhấc thẳng về cơ quan EVNNLDC, về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc; nguồn điện lưới thông qua tủ phân phối nguồn; Mạng WAN VCGM.

2.11 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cáp: mạng LAN/WAN; mạng điện thoại nội bộ.

2.12 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống các thiết bị: tổng đài điều độ; máy ghi âm công nghiệp.

2.13 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp các thiết bị điện: bộ nguồn UPS.

2.14 Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy.

2.15 Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị văn phòng: Máy tính, máy in, máy fax, máy scan, máy chiếu, máy điện thoại nội bộ và các thiết bị văn phòng công nghệ thông tin khác.

2.16 Đào tạo Kỹ sư SCADA.

2.17 Tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các Quy trình, Quy định và các tài liệu khác phục vụ công tác điều độ HTĐ.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150