TRANG CHỦ > Giới thiệu

Giới thiệu chung

1. KHÁI QUÁT
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (NRLDC) là doanh nghiệp nhà nước, thành viên trực thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) chuyên ngành vận hành hệ thống điện trên phạm vi miền Bắc.

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số: 351 ĐVN/TCCB-LĐ ngày 09 tháng 10 năm 1997 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Tiền thân của Trung tâm là phòng Điều độ thuộc Công ty Điện lực I.
Khi mới thành lập, Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc trực thuộc Công ty Điện lực I. Từ ngày 01/04/1999, theo Quyết định số: 82/1998/QĐ-BCN ngày 28/12/1998 của Bộ Công nghiệp và công văn số: 1166/EVN-TCCB-LĐ ngày 16/03/1999 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc được tách khỏi Công ty Điện lực I để sát nhập và trực thuộc Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia.

3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Xây dựng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận hành hệ thống điện trên cơ sở sự phát triển hài hòa về tinh thần và vật chất của toàn thể cán bộ công nhân viên.

4. MỤC TIÊU CỦA TRUNG TÂM
Xây dựng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, mạnh về nhân lực, đủ khả năng điều hành Hệ thống điện miền Bắc.

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150