TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP QUY > Ngân hàng câu hỏi thi kỹ sư chức danh

Số văn bản: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chứ
Ngày cập nhật: 11/10/2019 3:19:14 CH
Loại văn bản: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Số văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành
Ngày cập nhật: 10/10/2019 3:07:57 CH
Loại văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150