TRANG CHỦ > Thông tin thị trường điện

thông tin thị trường giờ tới ngày 13/05/2021

Chọn ngày:    
Phụ tải (MW) Giá biên (đ/kWh)
Giờ Quốc Gia Bắc Trung Nam
Bắc Trung Nam

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150