trang chủ > Thông báo

Ngày cập nhật: 22/12/2020
Công văn thông báo khai thác sử dụng cổng thông tin A1 Porta
Ngày cập nhật: 27/11/2020
Về việc kiểm tra cấp CNVH đợt tháng 12/2020

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150