trang chủ > Văn bản pháp quy

Số văn bản: Số: 17 / QĐ- ĐTĐL
Ngày cập nhật: 26/09/2017 9:30:08 SA
Loại văn bản: QĐ
Số văn bản: Số: 10/2015/TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 12:50:10 CH
Loại văn bản: TT
Số văn bản: Số: 40/2010/TT- BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 12:44:47 CH
Loại văn bản: TT
Số văn bản: ĐĐQG-QT-2018
Ngày cập nhật: 21/03/2018 10:16:03 CH
Loại văn bản: Căn cứ pháp lý & hướng dẫn trình tự các bước cần thực hiện
Số văn bản: QCVN :....2015/ BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 4:04:28 CH
Loại văn bản: Quy chuẩn
Số văn bản: Số:28/2014/TT/BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:53:37 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: Số:44/2014/TT-BCT
Ngày cập nhật: 20/09/2017 8:40:22 SA
Loại văn bản: Thông tư
Số văn bản: 14/QĐ-ĐTĐL năm 2013
Ngày cập nhật: 11/02/2014 10:05:27 SA
Loại văn bản: Quy trình
Số văn bản: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chứ
Ngày cập nhật: 11/10/2019 3:19:14 CH
Loại văn bản: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập phục vụ kiểm tra chức danh KS SCADA/DMS
Số văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành
Ngày cập nhật: 10/10/2019 3:07:57 CH
Loại văn bản: Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm chức danh vận hành

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150