TRANG CHỦ > Thông tin liên hệ

Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc - NRLDC 
Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, HN
Điện thoại cơ quan: +84-4-3927 6151     Fax: +84-4.3927 6150
Website   :    www.nrldc.evn.vn
Họ và tên
 
Nơi công tác
 
Địa chỉ
 
Thành phố
 
Điện thoại
 
Fax
 
Email
Yêu cầu
 

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150