Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành: 5 nhiệm vụ then chốt EVN cần thực hiện trong năm 2018

Ngày cập nhật: 05/01/2018
Ngày 4/1, tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2018, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã nêu bật những thành tựu đã đạt được, cũng như những nhiệm vụ then chốt của EVN để thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Triển khai kế hoạch 2018 của Tập đoàn

9 thành tựu nổi bật năm 2017

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành, năm 2017, EVN đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, 9 thành tựu nổi bật gồm:

Thứ nhất, EVN đã cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng xã hội đánh giá cao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng về nỗ lực của Tập đoàn trong suốt chặng đường dài, đặc biệt là trong 5 năm gần đây.

Thứ 2, EVN đã đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Thứ 3, chỉ số tiếp cận điện năng của EVN tăng 32 bậc so với năm 2016. Đây là sự tăng trưởng vượt bậc, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm.

Thứ 4, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Năm 2017, tất cả chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động,… đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, năng suất lao động của EVN, theo con số của Tổng cục Thống kê, cao hơn bình quân chung của xã hội 10 lần.

Thứ 5, Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Với doanh thu đạt hơn 293.000 tỷ đồng, năm 2017, EVN lần đầu tiên đạt tới vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Thứ 6, EVN hoàn thành cơ bản các nội dung của chủ đề năm 2017 về “Đẩy mạnh Khoa học Công nghệ”. Điều này được thể hiện rất rõ qua ứng dụng CNTT trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; quản lý, vận hành lưới điện, đặc biệt là xây dựng, vận hành các TBA không người trực vượt kế hoạch đề ra.

Trong lĩnh vực quản lý, quản trị, EVN cũng đã hoàn thành các phần mềm quản trị chung trong toàn Tập đoàn.

Thứ 7, thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu theo Quyết định 852 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó thoái, giảm vốn ở các lĩnh vực không phải lợi thế của Tập đoàn; hoàn thành phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3).

Thứ 8, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Năm 2017, không xảy ra các vụ tham nhũng, tiêu cực trong Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Nội bộ Tập đoàn và các đơn vị giữ vững được sự đoàn kết, nhất trí. Các đơn vị cùng đồng lòng, hướng tới mục tiêu đưa EVN phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Thứ 9, năm 2017, các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra khắp cả nước; nghiêm trọng nhất là các cơn bão số 2, 10, 12 đổ bộ vào khu vực miền Bắc, miền Trung đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống lưới điện. Tuy nhiên, các tổng công ty điện lực và các công ty điện lực đã khắc phục sự cố kịp thời, cấp điện trở lại cho người dân.

Nỗ lực của ngành Điện đã được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận. Điển hình, lãnh đạo tỉnh Phú Yên có thư khen ngợi CBCNV ngành Điện; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trực tiếp đến hiện trường động viên CBCNV Điện lực khắc phục sự cố,…

5 giải pháp then chốt cho 2018

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, theo Chủ tịch HĐTV EVN, trong năm 2018 cũng như những năm tới, EVN tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là việc huy động vốn đầu tư; việc mất cân đối cung – cầu nguồn điện giữa các miền; các nguồn năng lượng sơ cấp như than, khí đang dần cạn kiệt, phải nhập khẩu; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Để giải quyết những tồn tại, thách thức trên và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tập trung thực hiện 5 giải pháp, nhiệm vụ then chốt sau:

Một, đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trong đó, phải đảm bảo vận hành hiệu quả nguồn và lưới hiện có, tránh tình trạng xảy ra các sự cố kéo dài, gây gián đoạn cung cấp điện; đưa vào vận hành các dự án nguồn và lưới đúng kế hoạch trong năm 2018.

Hai, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và lành mạnh tài chính, tăng năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả chung cho Tập đoàn và các đơn vị, trong đó có định mức tiết giảm 7,5% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ba, tập trung thực hiện Nghị quyết 01 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 1/1/2018. Tập đoàn cũng sẽ sớm ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Thủ tướng, trong đó tập trung vào 3 đột phá: Hoàn thiện thể chế; xây dựng hạ tầng để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - đây cũng là chủ đề năm 2018.

Bốn, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Những thành quả của năm 2017 sẽ là tiền đề để EVN tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới. 

Năm, Tập đoàn cần chủ động tìm kiếm nguồn năng lượng sơ cấp, thay thế cho các nguồn đang dần cạn kiệt, nhằm đáp ứng nhu cầu phát điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 

 


  •  05/01/2018 12:07
  •  
  •  Minh Tâm (lược ghi)
  •  

 

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150