Đảng bộ EVN hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2017

Ngày cập nhật: 05/02/2018
Ngày 2/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công cho rằng: Trong năm 2017, toàn Đảng bộ Khối DNTW đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong thành công chung đó có sự đóng góp rất lớn của EVN. “Trong năm qua, công suất hệ thống điện tăng, sản lượng điện thương phẩm tăng, lực lượng lao động giảm, từ đó năng suất lao động tăng lên. Qua đó cho thấy công tác quản trị doanh nghiệp được EVN thực hiện tốt. Các hoạt động khác như công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có chuyển biến tích cực được khách hàng ghi nhận. Công tác đưa điện về nông thôn miền núi, biên giới hải đảo vượt so với kế hoạch đặt ra. Có được thành công đó là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN”, đồng chí Phạm Tấn Công cho biết.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Tấn Công ghi nhận những nỗ lực của EVN khi thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.  Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tấn Công lưu ý Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW, trong đó bám sát với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Đảng ủy EVN cần chú trọng công tác cán bộ - đây được coi là nhiệm vụ then chốt của Đảng. Đảng ủy EVN phải lựa chọn những con người có đầy đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để đưa vào quy hoạch hoặc bổ nhiệm. Đảng ủy EVN cần rà soát lại các quy trình, quy định để thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Ngoài ra, Đảng ủy EVN cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được minh bạch.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, năm 2017, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo Tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn, sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân. Đảng ủy đã lãnh đạo Tập doàn duy trì tốc độ đầu tư, hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện quan trọng, tăng cường năng lực cấp điện cho hệ thống. Công tác đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, chủ quyền biến giới, hải đạo. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển của cộng đồng. Độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng có bước phát triển vượt bậc. Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thoái vốn, giảm vốn đạt hiệu quả cao.

Trong công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả, trong đó công tác chính trị tư tưởng và tuyên truyền tiếp tục được coi trọng và có nhiều đổi mới, cải tiến về hình thức, phương pháp. Công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên tại các chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cơ sở Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017"

Bước sang năm 2018, Đảng ủy EVN đưa ra mục tiêu: Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể - chính trị trong toàn Đảng bộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Tập đoàn cần vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện Quốc gia; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện, đặc biệt là các dự án điện cho miền Nam; tiếp tục sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện có trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ. Ngoài ra cần thường xuyên sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy EVN là cơ sở quan trọng để có sự điều chỉnh trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn.

Một số chỉ tiêu Đảng ủy EVN đưa ra trong năm 2018:

- Điện sản xuất và mua: 210,49 tỷ kWh;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 7,2%;

- Thời gian tiếp cận điện năng: ≤7 ngày;

- Đầu tư xây dựng với tổng giá trị: 117.842 tỷ đồng;

- Năng suất lao động tăng: 8-10%;

- Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW với tỷ lệ tham dự đạt từ 95 đến 100%;

- Phấn đấu trên 80% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh;

- 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém;

- Kết nạp trên 100 đảng viên, trong đó trên 50% là đoàn viên, thanh niên;

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc;

 

 


  •  02/02/2018 05:15
  •  
  •  Huyền Thương
  •  

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150