Công đoàn EVN thăm hỏi người lao động nhân Tháng công nhân 2019

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Ngày 7.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà đoàn viên và người lao động tại Công ty thuỷ điện Hoà Bình và Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của ngành điện nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, các nhà máy phát điện phải huy động tối đa công suất để cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục cấp điện cho các phụ tải trong những ngày đầu mùa nắng nóng năm 2019.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Đồng chí Khuất Quang mậu cũng đã ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ sau đó có những giải đáp thắc mắc, động viên để NLĐ hiểu rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để họ yên tâm công tác, cũng như đưa ra những đề xuất để giải quyết kiến nghị của NLĐ - nhất là NLĐ ở Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn, nơi vùng sâu vùng xa, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu động viên CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo các Cty, đồng chí Khuất Quang Mậu mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục có những cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tốt hơn; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, triển khai “Văn hóa an toàn lao động” tới toàn thể CB, CNVCLĐ của đơn vị, góp phần đảm bảo môi trường lao động an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 
Thay mặt hơn 400 CBCNV, lãnh đạo hai Cty đã cám ơn Công đoàn ĐLVN đã đến thăm, động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Đây là nguồn động viên, giúp NLĐ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao quà và tiền hỗ trợ mỗi đơn vị là 50 triệu đồng.  Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoà n Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của ngành điện nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, các nhà máy phát điện phải huy động tối đa công suất để cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục cấp điện cho các phụ tải trong những ngày đầu mùa nắng nóng năm 2019.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Đồng chí Khuất Quang mậu cũng đã ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ sau đó có những giải đáp thắc mắc, động viên để NLĐ hiểu rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để họ yên tâm công tác, cũng như đưa ra những đề xuất để giải quyết kiến nghị của NLĐ - nhất là NLĐ ở Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn, nơi vùng sâu vùng xa, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu động viên CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo các Cty, đồng chí Khuất Quang Mậu mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục có những cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tốt hơn; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, triển khai “Văn hóa an toàn lao động” tới toàn thể CB, CNVCLĐ của đơn vị, góp phần đảm bảo môi trường lao động an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 
Thay mặt hơn 400 CBCNV, lãnh đạo hai Cty đã cám ơn Công đoàn ĐLVN đã đến thăm, động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Đây là nguồn động viên, giúp NLĐ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao quà và tiền hỗ trợ mỗi đơn vị là 50 triệu đồng.  
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoà n Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của ngành điện nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, các nhà máy phát điện phải huy động tối đa công suất để cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục cấp điện cho các phụ tải trong những ngày đầu mùa nắng nóng năm 2019.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Đồng chí Khuất Quang mậu cũng đã ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ sau đó có những giải đáp thắc mắc, động viên để NLĐ hiểu rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để họ yên tâm công tác, cũng như đưa ra những đề xuất để giải quyết kiến nghị của NLĐ - nhất là NLĐ ở Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn, nơi vùng sâu vùng xa, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu động viên CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo các Cty, đồng chí Khuất Quang Mậu mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục có những cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tốt hơn; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, triển khai “Văn hóa an toàn lao động” tới toàn thể CB, CNVCLĐ của đơn vị, góp phần đảm bảo môi trường lao động an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 
Thay mặt hơn 400 CBCNV, lãnh đạo hai Cty đã cám ơn Công đoàn ĐLVN đã đến thăm, động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Đây là nguồn động viên, giúp NLĐ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao quà và tiền hỗ trợ mỗi đơn vị là 50 triệu đồng.  
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoà n Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty thuỷ điện Hoà Bình. Ảnh: H.A
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Khuất Quang Mậu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của ngành điện nói chung trong thời gian qua. Đặc biệt, các nhà máy phát điện phải huy động tối đa công suất để cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia vận hành an toàn, ổn định, liên tục cấp điện cho các phụ tải trong những ngày đầu mùa nắng nóng năm 2019.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Đồng chí Khuất Quang mậu cũng đã ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ sau đó có những giải đáp thắc mắc, động viên để NLĐ hiểu rõ về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để họ yên tâm công tác, cũng như đưa ra những đề xuất để giải quyết kiến nghị của NLĐ - nhất là NLĐ ở Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn, nơi vùng sâu vùng xa, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt.
 
 
Đồng chí Khuất Quang Mậu động viên CBCNV Cty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn. Ảnh: H.A

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo các Cty, đồng chí Khuất Quang Mậu mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục có những cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tốt hơn; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, triển khai “Văn hóa an toàn lao động” tới toàn thể CB, CNVCLĐ của đơn vị, góp phần đảm bảo môi trường lao động an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
 
Thay mặt hơn 400 CBCNV, lãnh đạo hai Cty đã cám ơn Công đoàn ĐLVN đã đến thăm, động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Đây là nguồn động viên, giúp NLĐ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao quà và tiền hỗ trợ mỗi đơn vị là 50 triệu đồng.  

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150