Hướng dẫn bổ sung công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp vào lưu trữ cơ quan và đánh giá kết quả thực hiện

Ngày cập nhật: 26/09/2020
Hướng dẫn bổ sung công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp vào lưu trữ cơ quan và đánh giá kết quả thực hiện
Hướng dẫn bổ sung công tác lập hồ sơ công việc, giao nộp vào lưu trữ cơ quan và đánh giá kết quả thực hiện

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150