Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021

Ngày cập nhật: 29/04/2021
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
'

TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-24-39276151 - Fax: +84-24-39276150